Image

Visie

den Heuvel is

KINDGERICHT  WARM  UNIEK

Een kindgerichte, open school

Een familiale school met een uitnodigende en plezierige sfeer waar iedereen welkom is en  waar het welbevinden van kinderen centraal staat.

Een kindgerichte school waar we inzetten op de harmonische ontwikkeling van kinderen: hoofd, hart en handen.

Een hedendaagse katholieke school waar we aan een verbindend schoolklimaat en een duurzame wereld willen bouwen.

Een warme, veilige plek

Een plek waar kinderen geborgenheid en veiligheid ervaren, waar ze samen tot spelen en leren komen en er aandacht is voor ieders talenten.

Een plek waar we steeds vanuit een positieve mindset kinderen op hun tempo laten groeien en ontplooien binnen hun mogelijkheden, waar ze kansen krijgen en blijven krijgen.

Een plek waar kinderen respect ontwikkelen, waar ze zich kunnen ontplooien tot kritische, creatieve en zelfredzame jongeren met het nodige zelfvertrouwen.

Een actieve, uitdagende klas

Een klas waar kinderen in een krachtige leeromgeving kunnen ervaren en beleven, onderzoeken en creëren, actief leren en leren leren.

Een klas waar kinderen uitgedaagd worden op hun niveau, waar ook samen leven, samen  groep vormen belangrijk is.

Een klas waar kinderen de diverse wereld ver weg en dichtbij ontdekken, door een ruim aanbod van werkvormen, waar ze die wereld verbreden en leren verder en dieper kijken.

Een zorgend team met goesting

Een professioneel team dat zichzelf blijft uitdagen en inspireren, vol vertrouwen en met respect voor elkaar.

Een team dat in de omgang rustig, positief stimulerend en opgewekt is, dat kinderen vertrouwen, verantwoordelijkheid en autonomie geeft om te groeien.  

Een team dat constructief samenwerkt en transparant communiceert met kinderen, ouders en externen.