meester Luka

luka.herrygers@denheuvel.be

juf Martine

martine.breugelmans@denheuvel.be

juf Kristel

kristel.beyers@denheuvel.be

 

“Zorg in de school” is een heel ruim begrip.

Dit wil zeggen: zorg voor de kinderen in de eerste plaats, zorg voor ouders, zorg voor leerkrachten, zorg voor elkaar, zorg voor alles wat leeft op school.
De klasleerkrachten bieden een krachtige leeromgeving. De eerste zorg gebeurt door de juf of  meester zelf in de klas. De kinderen die verdieping nodig hebben, worden uitgedaagd met ander werk. Evenwel wordt er tijd genomen voor de kinderen die herhaling nodig hebben. De leerkrachten stimuleren kinderen in hun zelfstandigheid tijdens hoekenwerk, contractwerk, opzoekwerk, het aanleren van strategieën, verantwoord gebruik van het Chromebook,…

Iedereen kan wel eens nood hebben aan een beetje of meer zorg.
Wij doen ons best om hieraan tegemoet te komen door o.a.

  • te luisteren, kijken, signalen op te vangen en te evalueren.
  • aangepaste activiteiten in de klas aan te reiken.
  • activiteiten in de zorgklas te geven, als dat comfortabeler voelt en meer rust biedt voor het kind. We streven ernaar dezelfde basisdoelen te behalen door herhaling, hulpkaarten en hulpmiddelen te bezorgen.
  • kinderen positief te benaderen en oplossingsgericht te werken.
  • in de klas hoofdtelefoons, study buddy’s, wiebelkussen, rekkers aan de stoel,… toe te laten.
  • regelmatig contact met CLB en andere externen (logopedist, kinesist, psycholoog, ondersteuner,…) te hebben om samen met hen op zoek te gaan naar mogelijkheden.

Het zorgteam heeft regelmatig overleg. We volgen kinderen op en werken graag samen met de ouders om te zoeken naar de meest geschikte handvaten. Ook de kinderen worden betrokken in hun verhaal (onder andere tijdens het aanduiden en bespreken van de sterktes en groeipunten in het attituderapport).

Bij vragen kan je altijd bij de klasleerkracht terecht. Ook de deur van de zorgleerkrachten en directeur staat altijd open voor een gesprek. Samen zoeken we naar de meest geschikte aanpak.

 

We werken samen met:

CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)
Vrij CLB Antwerpen Voor –en Noorderkempen
Nieuwstraat 67, 2910 Essen
03 667 28 28
www.vclbvnk.be/vestiging-essen

 

Interessant vormingsaanbod: http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming/vormingvolledig