Welkom
Bij LO

– Elke klas heeft twee uur per week LO:

  • maandag: 1KA, 1KB en 2KA
  • dinsdag: 2KB, 3KA en 3KB
  • *donderdag: 1KA, 2KA en 3KA
  • *vrijdag: 1KB, 2KB en 3KB

* De oneven weken turnen de A klassen op donderdag, de even weken turnen de B klassen op donderdag.

– De 3de kleuterklas draagt turnpantoffels of sportschoenen, deze worden in een zakje gestopt en op school bewaard.

– Bij regen- of sneeuwweer graag schoentjes of pantoffels meebrengen die regen- of sneeuwlaarzen kunnen vervangen.

– Tijdens het schooljaar worden er verschillende sportactiviteiten georganiseerd (passend bij de leeftijd van de kinderen): een sportdag, yoga op school, fietsdagen, …