Home / Lagere school / Lagere school praktisch

Welkom
Lagere school praktisch

 

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze samenleving.  Daarom krijgt het ook een plaatsje in onze school.

Al onze klassen hebben een digibord.

Dankzij de financiële steun van de overheid (Digisprong) hebben we Chromebooks kunnen aanschaffen. Deze worden gebruikt tijdens ICT-lessen, tijdens hoekenwerk of contractwerk, …

In het vierde leerjaar leren de leerlingen typen volgens de methode Typtien.

In het zesde leerjaar heeft elk kind een Chromebook ter beschikking gedurende de ganse klasdag. Deze Chromebooks worden ingezet om leerstof in te oefenen, informatie op te zoeken, …

Leerlingen die thuis niet de mogelijkheden hebben om hun ICT-taken te maken, kunnen een laptop of Chromebook gebruiken.

 

ICT-coördinatoren:
Juf Lutgart en meester Matthias

Uurregeling

Voorbewaking vanaf 7.00 u. in de refter. (Josée Joossens)

De schoolpoorten gaan open om 8.10 u. Kinderen die vóór 8.10 u. in de school zijn, worden in de (te betalen) voorbewaking opgevangen.

Vanaf 8.10 u. is er toezicht op de speelplaats (bij heel slecht weer: in de eetzaal). De lessen beginnen om 8.50 u. en eindigen ’s middags om 12.00 u. We beginnen weer te 13.15 u. en eindigen te 15.45 u.

De speeltijden zijn van 10.30 u. – 10.45 u. en van 14.45 u. – 15.00 u.

Er is toezicht tot 16.10 u. Kinderen die na 16.10 u. nog in de school zijn, worden in de nabewaking opgevangen.

We voorzien nabewaking tot 17.30 u.(woe 13.30 u.) (Juf Katrijn – Josée).

Verkeer rond de school

Hier zijn 6 uitgangen die wij allen een nummer en een kleurtje gegeven hebben.

In- uitgang 1 wit Kapellaan
 • Alle voetgangers en fietsers die te voet tot aan de Statiestraat gaan en daar worden overgezet.
 • Alle fietsers en voetgangers richting Heuvel.
2 groen – 3 blauw
 • Fietsers/voetgangers  richting Achtzaligheden.
 • Fietsers richting Dorpstraat.
4 oranje Schooldreef, de eigenlijke hoofdingang
 • Leerlingen die door ouders worden opgehaald. 
5 geel Schooldreef, grote speelplaats
 • Leerlingen die met de auto worden opgehaald. De ouders mogen vanaf 15.30 u parkeren op de speelplaats.
6 zwart Drieslei
 • Alle voetgangers richting Dorpsstraat.
 • Leerlingen die door ouders worden opgehaald.

 

Voor het afhalen van de leerlingen mogen de ouders het eerste deel van het speelplein gebruiken om hun auto te parkeren. Dit heeft als gevolg dat er in de Schooldreef veel minder verkeer is en dat het instappen ook veiliger verloopt (op voorwaarde dat de ouders hun kinderen niet los tussen de auto’s laten lopen).

Afhalen met de auto:

De meeste ouders spreken met hun kind af aan uitgang 1, 6 en vooral 5. Wij laten u dus de keuze, maar spreek wel goed af.

Toezicht Statiestraat

Onze school verzorgt ’s morgens toezicht van 8.30 u. tot 8.45 u. aan de oversteekplaats in de Statiestraat (tegenover de Kapellaan).

Begeleiding na de school

Na de school worden de leerlingen van de Schooldreef begeleid:

 • tot over de Statiestraat (hoek Kapellaan)
 • tot over de Dorpsstraat (hoek Zwanenberg)

Bijna al onze leerkrachten bezitten het attest ‘gemachtigd opzichter’ zodat zij bevoegd zijn de leerlingen in het verkeer te begeleiden.

 

Middagpauze

De kinderen kunnen onder toezicht in de school blijven tijdens de middagpauze. Voor het overblijven tijdens de middag betalen alle leerlingen 0,70 euro. Ze krijgen een beker water (plat/spuit) of melk. We voorzien ook thee voor de kinderen die dat wensen.

 

Uitstappen en zwemmen

Elk schooljaar maken we met onze leerlingen enkele leerrijke uitstappen. Op de infoavond bij het begin van het schooljaar worden de uitstappen toegelicht. 

We streven er als school ook naar om alle kinderen te laten deelnemen aan schooluitstappen die één schooldag of langer duren (meerdaags). Die activiteiten maken deel uit van ons onderwijsaanbod. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de schooluitstappen die één dag of langer duren, dan moet je dat vooraf melden. Leerlingen die niet deelnemen aan de schooluitstap moeten op school aanwezig zijn.

 

Schoolzwemmen

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan om de veertien dagen zwemmen. De leerlingen van 5 en 6 hebben één maal per maand een langere zwembeurt. 

Vanaf januari zwemmen 3 en 4 ook één maal per maand.

De dagen en uren staan in het schoolagenda. De bijdrage bedraagt 0,75 euro per zwembeurten betaling gebeurt via de schoolrekening. Voor het 1ste en 2de leerjaar is het zwemmen gratis.

De leerlingen van de school Schooldreef gaan te voet, ook als het regent, naar het zwembad (dus denk aan aangepaste regenkleding en hoofddeksel). 

Het dragen van een badmuts is verplicht. Deze mutsen worden door de school geleverd (kleur groen, kostprijs 3 euro).

Huiswerk

Het is goed om thuis nog te werken voor school.

Kennis verwerven, vaardigheden oefenen, voorbereiden voor een toekomstige les, het zijn inspanningen die een meerwaarde zijn voor het leren op school.

Om ervoor te zorgen dat deze huistaken zinvol zijn, maken we graag de volgende zeven afspraken.

 1. Hoofdzakelijk inoefenen en verwerken van leerstof.
  Uitzonderlijk kan het zijn dat bepaalde leerstof meegegeven wordt naar huis omdat de taakspanning tijdens de dag uitzonderlijk laag was.
 2. Graduele opbouw in tijd door de jaren heen: de 10 minuten regel.
  We voorzien per leerjaar per dag 10 minuten werk thuis. In het eerste leerjaar 10 minuten, het tweede leerjaar 20 minuten, het derde 30 minuten enzovoort.
  Elk kind is echter uniek, deze regel is een gemiddelde.
 3. De taakbelasting thuis moet realistisch en redelijk zijn. De opdracht is om kinderen te helpen en niet om te straffen. Is deze taak te zwaar, te complex of wordt er veel te lang aan gewerkt, dan kan je als ouder deze  inspanning laten stoppen.
 4. Communicatie tussen ouders en leerkracht. Als het niet loopt zoals het zou moeten, ontvangen we hierover graag feedback (de werking, de knelpunten, de duur van de taak, …).
 5. Huistaak-ABC voor de ouders
  Afspraken maken: het geeft aan de kinderen structuur en duidelijkheid: vast huiswerkmoment, vaste en rustige huiswerkplaats.
  Bemoedigen: aanmoedigen en interesse tonen.
  Controleren: is het huiswerk gemaakt? Hoe ging het?
 6. De kinderen werken  zelfstandig of zo zelfstandig mogelijk aan hun taken.
 7.  Plannen: we leren onze kinderen hun taken plannen, ook dit wordt gradueel opgebouwd.

Verjaardagen

Als de kinderen verjaren mogen ze trakteren in de klas.
Ze mogen iets uitdelen dat in de klas kan opgegeten worden of je kan er ook voor kiezen om een boek of spelletje te kopen voor de klas (i.p.v. de traktatie).

Wat kan:

 • cake, koekje, wafel,… al dan niet zelf gebakken
 • fruit, fruitsaté,…
 • in de lente/zomer: een ijsje

Wat kan er niet:

 • snoep
 • cadeautjes of iets om mee naar huis te nemen
 • chips
 • chocoladerepen als Twix e.d.

Maximumfactuur

LEERLINGENBIJDRAGE

Schooljaar 2022-2023

 

Rubriek Voorbeeld 1ste, 2de 3de, 4de, 5de, 6de lj.
Kleding Badmuts, turnkledij (t-shirt met logo van de school) T- shirt:   12,5 euro

Badmuts: 3 euro

 

Uitgaven voor dit schooljaar

 

Rubriek Voorbeeld Kleuters 1ste & 2de lj. 3de & 4de lj. 5de & 6de lj.
Niet-duurzame artikelen National Geographic  € 37 à € 47
Schooluitstappen Didactische uitstappen, kleine excursies, theater, sportactiviteiten, … € 50 €95 € 95 € 95
Meerdaagse uitstappen Tweedaagse 3de en 4de laarjaar,  bos- en zeeklassen  5de en 6de leerjaar  3de lj. € 40

4de lj. € 60

€ 190
Ineten ’s middags € 0,70 per dag  € 100 € 100 € 100 € 100
Eenmalige kosten Nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, steunacties, … € 20 € 20 € 20 € 20
Voor en naschoolse opvang € 3/u.

* Wat schuin gedrukt staat, is steeds vrijblijvend. De prijzen zijn steeds richtprijzen.


De betaling gebeurt via de schoolrekening. 

Schoolrekening

Je krijgt 3 keer per schooljaar een schoolrekening: eind december, eind maart en eind juni.

Ouders die wensen kunnen de betaling van hun rekening steeds spreiden over de 3 daaropvolgende maanden.

Voor de meerdaagse uitstappen komt de rekening in september of oktober. Ook deze mag gespreid worden over 3 maanden.

Voor- en naschoolse opvang

Voorschoolse opvang:

Wie ?  José Goyvaerts

Wanneer ?  van 07.00 uur tot 08.10 uur

Waar ?  Schooldreef 41

Kostprijs ?

vanaf 07.00 uur – 07.30 uur : 0.08 euro / minuut

vanaf 07.30 uur – 08.10 uur : 0.04 euro / minuut

Naschoolse Opvang:

Wie ?  Katrijn, José, Ria

Wanneer ?  

ma/di/do/vrij van 16.00 uur tot 17.30 uur

woe van 12.10 uur tot 13.30 uur

Waar ?  Schooldreef 41

Kostprijs ? 

vanaf 12.10 – 13.30 uur : 0.04 euro / minuut

vanaf 16.10 uur – 17.00 uur : 0.04 euro / minuut

vanaf 17.00 uur – 17.30 uur : 0.08 euro / minuut