Welkom
Bij de zorg

juf Els

els.vandenbergh @ denheuvel.be

“Zorg in de school” is een heel ruim begrip.

D.w.z. zorg voor de kleuters in de eerste plaats, zorg voor ouders, zorg voor leerkrachten, zorg voor elkaar, zorg voor alles wat leeft op school.
De klasleerkrachten bieden een krachtige leeromgeving. De eerste zorg gebeurt door de juf zelf in de klas. De kleuters die verdieping nodig hebben, worden uitgedaagd met ander werk. Evenwel wordt er tijd genomen voor de kleuters die herhaling nodig hebben. De juffen
stimuleren kleuters in hun zelfstandigheid tijdens de activiteiten in de klas en daarbuiten.

Iedereen kan wel eens nood hebben aan een beetje of meer zorg.

Wij doen ons best om hieraan tegemoet te komen door o.a.:

  • te luisteren, te kijken, signalen op te vangen en te evalueren.
  • aangepaste activiteiten in de klas aan te reiken.
  • activiteiten in de zorgklas, als dat comfortabeler voelt en meer rust biedt voor het kind, te geven. We streven ernaar dezelfde basisdoelen te behalen door herhaling en hulpmiddelen te bezorgen.
  • kinderen positief te benaderen en oplossingsgericht te werken.
  • in de klas hoofdtelefoons, rustig hoekje, tangles, enz … toe te laten.
  • regelmatig contact met CLB en andere externen (logo, kiné, psycho, ondersteuner,…) te hebben om samen met hen op zoek te gaan naar mogelijkheden.

We hebben regelmatig overleg. We volgen de kleuters op en werken graag samen met de ouders om te zoeken naar de meest geschikte handvaten.

Bij vragen kan je altijd bij de klasleerkracht terecht. Ook de deur van de zorgleerkracht en directeur staat altijd open voor een gesprek. Samen zoeken we naar de meest geschikte aanpak.

We werken samen met:

CLB (Centrum voor LeerlingBegeleiding)
Vrij CLB Antwerpen Voor –en Noorderkempen
Niewstraat 67, 2910 Essen
03 667 28 28
www.vclbvnk.be/vestiging-essen

Interessant vormingsaanbod:

http://www.opvoedingswinkelbrasschaat.be/nl/vorming/vormingvolledig