Kalender
zorgbeleid

ons zorgteam

Sommige kinderen vragen meer of andere zorg.

Zorgbeleid is een opdracht van het hele team klasleerkrachten, zorgteam en directie.

De klasleerkracht blijft wel de spilfiguur.
Indien, ondanks de extra zorg binnen de klas, je je als ouder zorgen maakt over het welbevinden of de evolutie van jouw kind, wordt de zorgcoördinator ingeschakeld. Zij onderneemt verdere acties binnen het zorgteam.

 

Wie? 

- zorgcoördinator kleuterschool : Els Van Den Bergh

undefined

 

 

- zorgcoördinator lagere school 1ste t.e.m. 3de leeerjaar : Martine Breugelmans

undefined

zorgcoördinator lagere school 4de t.e.m. 6de leerjaar : Kristel Beyers

 undefined

- zorgleerkrachten

- kleuterschool : Els Van Den Bergh

- lagere school :

1ste leerjaar : Karin Bleyenbergh, Martine Breugelmans

2de en 3de leerjaar : Martine Breugelmans

4de, 5de en 6de leerjaar: Kristel Beyers

                               specifieke leerlingen en taalondersteuning : Matthias Verstrepen

 

Wat doen wij?

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is een zichtbaar aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school. Zij heeft een ondersteunende, begeleidende en coördinerende functie met als doel het zorgbeleid te optimaliseren.

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus nl. op het niveau van de school, op het niveau van de leerkrachten en op het niveau van de leerlingen.

De zorgcoördinator probeert steeds om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de kinderen en volgt de kinderen op gedurende gans hun kleuter- en lagere schoolloopbaan.

Indien nodig schakelt ze externe hulpverleners in. Dit gebeurt in samenspraak met de ouders, directie, klasleerkracht, zorgleerkracht en het CLB.

 

Zorgleerkrachten

De zorgleerkrachten werken op leerkracht- en vooral op leerlingniveau.

Zij ondersteunen leerkrachten in de klas tijdens differentiatielessen.

Sommige kinderen hebben nood aan een meer individuele begeleiding, aan het extra inoefenen van de leerstof. Deze ondersteuning gebeurt in de zorgklas.

 

Zorg dragen is?

- Luisteren en kijken.

- Signalen opvangen

- van kinderen
- van ouders
- van leerkrachten

- Acties ondernemen.

 

Kortom, als je bezorgd bent of vragen hebt bij de ontwikkeling van je kind, aarzel dan niet om de klasleerkracht te contacteren.

Indien deze extra zorg niet voldoende is, kan u steeds bij iemand van het zorgteam terecht.

Samen zoeken we naar de juiste aanpak!

Dit is ook iets voor jou...