Kalender
opvoedingsproject

Wanneer vinden we een school een goede school?

Niet alleen als er een degelijk leerplan is en er hard gewerkt wordt, maar ook als er een goede, plezierige, open sfeer is. Een open, uitnodigende sfeer voelen we, proeven we, ervaren we zonder nu precies te kunnen zeggen waar het in zit.

De omgang van leidsters en leerkrachten met elkaar is actief, opgewekt en positief. De onderlinge contacten verlopen zonder spanning, uitnodigend, verklarend, stimulerend. De wederzijdse kritiek is helpend, constructief en gaat uit van elkaars goede bedoelingen. De omgang met de kinderen is rustig, stimulerend, mét de kinderen de meeste situaties delend, meedoend, samenwerkend. Corrigerende opmerkingen en sturende aanwijzingen worden positief geformuleerd en op een zelfbewuste, niet bedreigende toon geuit.

De kinderen zijn actief, vrolijk, ondernemend, vragend, onderzoekend, vrij. Zij zijn vrij maar correct en beleefd, in hun uitingen, geconcentreerd in hun werk, helpend, stimulerend en positief in de omgang met elkaar.

Ouders komen vanzelfsprekend en graag op school, zonder angst om (in hun kind)   verkeerd of negatief beoordeeld te worden.

Leerkrachten en ouders ervaren de open sfeer als bevorderlijk voor hun omgang met de kinderen en vinden het vanzelfsprekend onderling en samen over opvoeding te praten. Ouders ervaren dat het positieve klimaat op school een gunstige uitwerking heeft op het gedrag van de kinderen thuis en op hun eigen wijze van omgaan met de kinderen.

Alleen een open, ontspannen sfeer, met duidelijke door iedereen gerespecteerde afspraken, maakt het mogelijk dat de school een echt opvoedende gemeenschap is, waar kinderen niet alleen leren, maar zich kunnen ontwikkelen tot een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

Dit is ook iets voor jou...