Kalender
huistaken, lessen en rapporten

huistaken, lessen en rapporten

HUISWERK EN LESSEN

Waarom huiswerk en lessen ?

Om de leerlingen eraan te wennen, buiten de schoolsfeer,  zelfstandig een taakje af te werken, geven we regelmatig een huiswerk. Het is belangrijk dat de kinderen dit in een rustige omgeving kunnen maken. 

De lessen die opgegeven worden dienen om de leerstof eigen te maken, toetsen voor te bereiden, een nieuwe taal te leren,... maar ook om te leren leren. 

Vanaf het 3de leerjaar leren we de kinderen ook stap voor stap om hun lessen en taken te plannen, zodat ze dit in het (vijfde) zesde leerjaar zelfstandig kunnen. 

De huistaken en de lessen staan vermeld in het agenda van de leerlingen. We vragen aan de ouders om dit wekelijks te tekenen.

 

Hoeveel huiswerk geven wij ?

Dit bouwt op doorheen de lagere school. In het eerste leerjaar hebben de kinderen ongeveer 10 minuten per dag nodig om aan hun huiswerk te werken. Elk leerjaar neemt die tijd met 10 minuten toe.  (Dus 1ste lj.; 10 min. – 2de lj.; 20 min.,...). Deze tijd is natuurlijk richtinggevend. In de hogere leerjaren zal ook steeds meer de nadruk verschuiven van taken naar lessen.  

 

Wat geven we als huiswerk ?

Meestal zal het huiswerk een onmiddellijke toepassing zijn van wat in de klas geleerd werd. Het kan ook een voorbereiding zijn op lessen die nog gaan komen.

Wij proberen de opdrachten in het huiswerk en de vorm van het huiswerk zo prettig mogelijk te maken. We bieden ook online huiswerk aan (Scoodleplay, Bingel); kinderen die thuis niet over een computer beschikken, mogen uiteraard op school oefenen.

 

RAPPORTEN

rapport 1 : 30 oktober 2020

rapport 2 : 26 januari 2021

rapport 3 : 2 april 2021

rapport 4: 28 juni 2021

De leerlingen krijgen vier maal per schooljaar het rapport mee met de uitslagen van de toetsen, muzische- en bewegingsopdrachten van de voorbije periode. Het bevat ook informatie over de leef- en leerhouding van het kind op school. Rapporten kunnen steeds besproken worden op een individueel oudercontact. 

Het is belangrijk om de punten op het rapport juist te interpreteren. (80% in de eerste graad dient anders geïnterpreteerd dan 80% in de derde graad). Elk kind is anders, heeft andere talenten en vaardigheden. We vinden het niet nodig dat kinderen zich onderling gaan vergelijken of meten. Procenten, gemiddelden, medianen,… worden daarom bewust niet op de rapporten vermeld. 

 

OUDERCONTACTEN

We nodigen ouders uit voor een oudercontact na het eerste rapport en begin maart.

Bij elk rapport hebben ouders en leerkrachten de mogelijkheid om een oudercontact aan te vragen.

Natuurlijk moet er voor belangrijke zaken niet op een oudercontact gewacht worden! 

Dit is ook iets voor jou...