Kalender
ziek of afwezig

verwittig de school (meer details lees je hieronder in 'de regelgeving')

Als je kind ziek is of afwezig is, vinden wij het fijn om dit  te weten en kan je ons bellen op:  03 666 95 21

Dank je wel!

 

DE REGELGEVING

1ste   Afwezig wegens ziekte:

T.e.m. drie opeenvolgende kalenderdagen: voorgedrukt afwezigheidsbriefje.

Als je in het schooljaar al vier keer zelf een briefje voor afwezigheid wegens ziekte hebt geschreven, is vanaf de vijfde keer een medisch attest door een arts vereist.

Als de afwezigheid langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt, is een medisch attest vereist.

 

2de    Van rechtswege gewettigde afwezigheden (geen akkoord van de directeur nodig):

-   begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- of aanverwant;

-   oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

-   bijwonen van familieraad,

-   maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming;

-   onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;

-   feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.

 

3de    Afwezigheden mits toestemming van de directeur:

-   overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant t.e.m. de 2de graad;

-   actieve deelname bij een selectie voor culturele / sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen);

-   uitzonderlijk: persoonlijke redenen (max. 4 halve schooldagen + voorafgaand akkoord).

-   afwezigheden wegens deelname aan een time-out project.

 

4de    Trekkende bevolking

-   school zorgt voor onderwijs op afstand;

-   school en ouders engageren zich om regelmatig te communiceren;

-   overeenkomst tussen school en ouders

 

Van de school en het CLB wordt een inspanningsverplichting verwacht bij problematische afwezigheden. M.a.w. als uw kind problematisch afwezig is, zullen de school en het CLB de ouders daar zeker over aanspreken.

 

Onderwijs aan huis

Als je kind meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kun je een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven.

Dit is ook iets voor jou...