Kalender

Kunstige foto's

De kinderen kregen als  opdracht  om van  een gegeven schilderij

een ' tableau vivant '  te maken .

Ze zochten de nodige  attributen en kledingstukken bij elkaar.

Het resultaat  zie  je  op de foto's .