Kalender

G - sportdag

31 maart hielden de  Kalmthoutse scholen G - sportdag

waarbij de G staat voor  ' geïntegreerde ' .

De kinderen kregen allerlei sporten aangeboden waarbij zij zich konden inleven in

mensen die een bepaalde beperking  hebben .

Zo speelden ze : dovenvoetbal , zittafeltennis, G- hockey , rolstoelbsaket , torbal , ...

Een ervaring rijker !