Kalender

schooluren

08.10         schoolpoorten openen/ toezicht op de speelplaats

08.30         onthaal in de klas

08.45         begin van de activiteiten

10.35         speeltijd

11.55         middag

13.15         herbegin van de activiteiten

14.55         speeltijd

15.40         einde schooltijd

16.00         opvang tot 16.00u